Azdavay tanıtımı,fotoğrafları,videoları,firmaları,ilanları
Azdavay İlçesi Haber Tanıtım

Küre Dağları Milli Parkı

Küre Dağları Milli Parkı

Küre Dağları Milli Parkı Nerede?

Küre dağları milli parkı,batı Karadeniz bölümünde küre dağları üzerinde,Kastamonu ve Bartın ili sınırları içindedir,toplam yüz ölçümü 37.753 hektardır.

Küresel Çevre Fonu desteğiyle Orman Koruma Alanları Yönetiminin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar ile Avrupa’da seçkin korunan alanları simgeleyen PAN Parks sertifikası olan Küre dağları milli parkının biyolojik çeşitliliğini korumak için oluşturulan tampon bölgenin yüz ölçümü ise 134,366 hektardır.

Avrupa’ya özgü, bağımsız bir korunan alan sertifikalandırma sistemi PAN Parks Projesi ile korunan bir alanda sürdürülebilir turizmin geliştirilmesi yoluyla tabiatın daha iyi korunması amaçlanıyor.
pan-parks1
PAN Parks logosu, Avrupa’da milli parklar için hem doğal değerler hem de sürdürülebilir turizm açısından bir seçkinliğin işareti olarak kabul ediliyor.Küre Dağları Milli Parkı, Türkiye’deki ilk, Avrupa’da ise PAN Parks sertifikalı 13. korunan alandır.pan-parksBir korunan alanın PAN Parks sertifikası alabilmesi için korunan alan içinde en az 10 bin hektar yabani alanın varlığı, korunan alanın yönetim planının olması, korunan alanın ziyaretçi yönetim planının, PAN Parks bölgesi için sürdürülebilir turizm gelişme stratejisinin bulunması ve bölgede belirli kriterler çerçevesinde çalışan yerel işletmeler ve korunan alan yönetimi arasında yerel iş ortaklıklarının kurulması şartları aranıyor.Küre Dağları, doğa koruma açısından küresel düzeyde önemli 200 ekolojik bölge arasında bulunan Kafkasya ve Kuzey Anadolu Ilıman Kuşak Ormanları içerisinde yer alır. Küre Dağları’nın özellikle batı kesimi, Batı Karadeniz’in doğal yaşlı ormanlar, kanyon ekosistemi, akarsu ekosistemi ve çayırlıklardan oluşan en geniş, el değmemiş, nemli karstik ormanlarına sahiptir. Jeomorfolojik süreçler içinde gerçekleşen aşınımlar sonucu oluşan dev kanyonlar, mağaralar, dolin ve çukurların gür ormanlarla birleşmesiyle oluşan eşsiz doğal peyzajlar, alanı benzersiz kılmaktadır. Bu bakımdan Toros Dağları ile benzerlik gösteren Küre Dağları’nın ayırt edici yanı, nemli yapraklı ve karışık ormanlarıdır.Küre Dağları, bitki kuşakları açısından Euro-Siberian floristik bölgenin öksin kesiminde yer almaktadır. Türkiye’nin Önemli Bitki Alanları arasında bulunan Küre Dağları’nda, Türkiye’ye endemik 80 ve tehlike altında 46 takson kayıtlıdır.
pan-parks1
Kastamonu ile Bartın sınırları içerisinde yer alan 37 bin hektarlık alanı kaplayan Küre Dağları Milli Parkı Merkezi Avusturya’da olan “European Wilderness Society” tarafından platin yabanıl sertifikasına layık görüldü.

 

2019 yılı Mayıs ayında Pan-Parks sertifikasına sahip olan Avrupa ülkelerindeki korunan alan temsilcileri ile Litvanya, Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna, İtalya, Polonya, Çek, Slovakya, Avusturya, Türkiye, Almanya ve diğer birçok ülkeden yaklaşık 50 temsilcinin katıldığı Yabanıl Akademi Günleri 2019 Avusturya’da yer alan Lungau UNESCO Biyosfer Rezervi’nde gerçekleştirildi. Düzenlenen toplantıda, 11 farklı ülkeden 24 adet uluslararası konuşmacının yer aldığı organizasyonda orman ekosistemlerinde biyolojik çeşitlilik, ormanın iklim değişikliği ile nasıl başa çıktığı, büyük etçil hayvanların önemli rolleri ve diğer baskıların sağlıklı orman ekosistemleri üzerindeki etkisi, turizmdeki sürekli artışın getirdiği zorluklar ve iklim değişikliğinin olumsuz etkileri, orman yangınlarının etkileri ile korunan alanların karşı karşıya kaldığı tehditler üzerine sunumlar yapılarak, Avrupa’daki bakir/yabanıl alanların geleceği ile ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. Organizasyonun son oturumunda ise dernek tarafından el değmemiş alanlar için hazırlanan kriterlere göre kategorize edilmiş korunan alanlar için gümüş, bronz, altın ve platin olarak hazırlanan sertifikalardan Küre Dağları Milli Parkı’na, “platin yabanıl sertifika” ödülü verildi.

Bitki Örtüsü

Küre Dağları’nın bitki örtüsü yapısı dört ana grupta toplanabilir:

1.Batı Karadeniz ılıman kuşak kayın ve göknar ormanları

2.Yalancı maki formasyonu

3.Karstik alandaki biyolojik çeşitlilik açısından önemli karışık orman

4.Endemik bitki türleri

Öksin bölgenin genel karakterine bağlı olarak, karışık yapraklı türlerle iğne yapraklı türler, orman ekosistemi içerisinde genellikle homojen bir karışıma sahiptir. Özellikle batı kesimlerde, her dem yeşil ve yaprağını döken ağaçlarla çalıların baskın olduğu, nemli karaktere sahip bir bitki örtüsü hakimdir.

Dona neden olan düşük sıcaklıkların görülmediği, buharlaşmayı artıran yüksek sıcaklık frekanslarıyla pek karşılaşılmayan ve okyanus iklimi koşullarının egemen olduğu kıyısal kesimlerde yeşerim dönemi uzundur.

Karadeniz’in doğrudan etkilerine açık ve görece yumuşak bir iklime sahip, kıyıya yakın bu kesimlerdeki korunaklı alanlarda; zeytin (Olea europea), defne (Laurus nobilis), mersin (Myrtus communis), katırtırnağı (Genista tinctoria), akçakesme (Phillyrea latifolia), sandal (Arbutus andrachne) gibi bazı Akdeniz bitkilerine de rastlanır. Kıyısal kesimden, 10-200 m. yüksekliklere kadar dar bir kuşak oluşturan maki, 250-300 m. yüksekliklere kadarKaradeniz’in daha nemcil türlerine eşlik eder.

Karadeniz’e özgü bu bitki örtüsü “psödomaki” (yalancı maki) olarak adlandırılır.Deniz etkisinin yaşandığı bu vadilerde maki bitkilerinin yanı sıra 20-220 m arasında, küçük topluluklar halinde kızılçamlar görülür. Kıyı bölgesinin daha gerisinde geniş yapraklılardan oluşan nemli ormanlar yer alır. Bu karışık ormanların alt kısımlarında (720 m’ye kadar) doğu kayını (Fagus orientalis), kestane (Castanea sativa) ve ıhlamur (Tilia rubra); daha yukarılarda (1300-1700 m) ise Uludağ göknarı (Abies nordmanniana ssp. bornmüelleriana) çok geniş, saf ve karışık meşcereler oluşturur. Alanın en yüksek kesimlerinde yaygın olan bu ormanların, yer yer 300 m’ye kadar indikleri de görülür.Kaynak DeğerleriMilli Park Batı Karadeniz Coğrafi Bölümü`nde Küre Dağları üzerinde yer almaktadır. Bütünüyle bir plato karakteri taşıyan park alanı doğu-batı doğrultusunda uzanmaktadır. Milli park ve yakın çevresi Batı Karadeniz Karst Kuşağı içinde yer almaktadır. Kuşak üzerinde gelişmiş dört ana aşınım yüzeyi karst jeomorfolojisinin ulusal ve uluslararası düzeyde ilginç örneklerini oluşturmuştur. Özellikle kanyonlar, boğazlar, mağaralar ve düdenler adı geçen oluşumların ilginç örnekleridir.Milli park 07.07.2000 yılında ayrılmış ve ilan edilmiştir. Küre Dağları Milli Parkı, Kastamonu İli`nin kuzey batı bölümünde genel olarak Cide, Azdavay, Pınarbaşı ilçeleri ile Bartın İli`nin doğu bölümü arasında kalan bölgeyi kapsamaktadır. Toplam 37000 hektarlık bir alanı kaplayan parka en yakın yerleşim merkezleri , Pınarbaşı, Azdavay, Cide, Arıt, Ulus, Amasra ve Kurucaşile`dir.FloraMilli park içinde yer alan karstik kuşağı benzerlerinden ayıran en önemli yanı ise nemli bir iklim kuşağına sahip olması, bu nedenlede ulusal ve uluslararası öneme sahip doğal, yaşlı ve bakir orman örtüsünün bulunmasıdır. Bu ormanlar, yapılarında ılıman kuşak kayın ve göknar meşecelerini, endemik bitki türlerini, biyolojik çeşitlik açısından zengin orman ve yalancı maki formasyonlarını barındırmaktadır.FaunaMilli Park, fauna ve yaban yaşamı yönünden de zengin potansiyele sahiptir. Türkiye`de varlığı bilinen 132 memeli türünün 40`ına bu bölgede rastlanmaktadır. Ayrıca su samuru, karaca ve geyik gibi nesli tehlike altında olan türler de bölgede yaşamaktadır. Park ve yakın çevresinde ayrıca 129 kuş türü yaşamakta , bunların 46`sı soyu tükenme tehlikesi altında bulunmaktadır. Yöre, gündüz ve gece yırtıcıları açısından da zengindir.GeziMilli park, kültürel kaynak değerleri yönünden zengin çeşitlenmiş folklorik değerlere sahiptir. Yöre, özgün giyim-kuşam halk müziği zengin yerel mutfak vb. kültür potansiyelinin günümüze değin korunarak gelmiş örnekleriyle doludur.Milli Parkta planlanmış bölümlerde ve güzergahlarda çeşitli rekreasyonel kullanım olanakları mevcuttur. Doğa yürüyüşleri, tırmanma, manzara seyri, kırsal yaşam aktivitelerine katılma, eğitsel amaçlı doğa turları rekreasyonel olanakların başlıcaları arasında sayılabilir.Valla Kanyonu, Aydos Kanyonu, Ilgarini Mağarası, patikalar, şelaleler, Türbe Tepe, Loç Kanyonu, Kirazlıdere Çorumna arkeolojik alanı ve Roma yolu, Delikli Şile, doğal fıstık çamları yayılış alanı, Ceneviz su kuyuları, Kızılkilise, Ayı Gölü, Yukarıdere milli parkın başlıcaları arasında sayılabilir. Küre Dağları Milli Parkı`nın en uygun ziyaret ve kullanım dönemleri genellikle yaz aylarıdır. Yöre Haziran – Ağustos dönemleri en geniş kullanım olanaklarına sahiptir. Park içinde konaklama olanağı yoktur. En yakın yerleşim merkezleri ve köylerdeki pansiyonculuktan geceleme talepleri karşılanabilir. Yaz mevsimi dışındaki elverişli günlerde parkın rekreasyonel kaynaklarından yararlanma her zaman mümkündür.İklimYörede kışlar soğuk yazlar ılık geçer, iç kesimlerde iklim daha sertleşir. Yağış kıyı kesimlerde bol, iç kesimlerde azdır. Yörede ortalama yağış miktarı 438 mm.dir. Kış mevsiminde toprak 2-3 ay karla örtülü kalmaktadır. Bölgede en sıcak ay Temmuz (38.7C) en soğuk ay Ocak (-35). Yağışlı gün sayısı 120-130 gün olup en yağışlı ay Mayıs`tır.Milli Park’ta kılavuzluk hizmeti var mı?Türkiye’de Milli Parklarda 9.8.1983 tarihli 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamında korunan alanların sahip oldukları kaynak değerlerinin korunarak kullanılması, ziyaretçilerin bilgilendirilmesi ve ziyaretçi yönetiminin sağlanması amacıyla korunan alan sınırları dâhilinde ve yakın çevresinde yaşayan yöre insanının alan kılavuzu olarak yetiştirilmesi ve alana gelen ziyaretçilerin bu kaynak değerleri hakkında doğru ve sağlıklı bilgi edinmelerini sağlanması hedeflenmiştir.28.3.2006 tarihli ve 26122 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Alan Kılavuzlarının Seçimi, Eğitimi, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik esaslarına göre “Korunan alanlara gelen grup halindeki (12 ve daha fazla kişiden oluşan) ziyaretçiler veya etkinlik düzenleyen acenteler, kendi bünyelerinde rehber bulunsa dahi korunan alanlarda yapılacak ziyaret ve etkinlikler için alan kılavuzu almak mecburiyetindedirler.Azdavayda,Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğü Küre Dağları Milli Park Müdürlüğü tarafından açılan Sertifikalı Milli Park Alan Kılavuzluğu Kurslarına katılarak belge alan rehberler bulunmaktadır. Milli Park içerisinde neler yasaktır?Milli parklar içerisinde doğaya ve yaban hayatına zarar verecek hiçbir davranışta bulunulamaz.Milli parkların içerisinde yaban hayvanı, bitki, çiçek, fidan, çiçek soğanı, meyve, dal, kök, taş, toprak vb. materyal toplanamaz ve milli park dışarısına çıkarılamaz.Milli park içerisinde Uzun Devreli Gelişim Planı’na göre belirlenmiş olan alanlar dışında konaklama, kamp, piknik yapmak yasaktır.Milli park içerisinde ağaçlara ve kayalara tırmanmak, çit ve bariyerleri aşmak ve yıkmak, çeşitli yapılar kurmak yasaktır.Milli park içerisinde ateş yakmak ve patlayıcı madde taşımak yasaktır.Milli park içerisine çöp atmak ve atık bırakmak yasaktır.

Milli Park içerisinde fotoğraf çekebilir miyim?

Genel olarak milli park içinde profesyonel fotoğraf çekimleri için ilgili müdürlüklerden izin alınması gerekmektedir. Küre Dağları Milli Park Müdürlüğü’nden özel izin alarak doğal hayata zarar vermeden fotoğraf çekilebilmektedir.

küredaglari_milli_park_logo

küredağları milli parkı

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ